wr wr wr


W dniu 09.11. br. w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbył się wernisaż wystawy pt. "Jarosławskie dla Niepodległej" organizowanej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawę otworzył Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, którzy powitał przybyłych gości oraz podziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania ekspozycji.

W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Jarosławski, który zaakcentował wagę pamięci o historii polskiej państwowości, w tym walk o niepodległość oraz pani Zofia Kostka-Bieńkowska, kurator wystawy, która opowiedziała o projekcie "Jarosławskie dla Niepodległej" i nowootworzonej ekspozycji.

W Wielkiej Izbie odbył się wykład pt. "Ojcowie niepodległości" ks. prof. Józefa Mareckiego

         


Wystawa realizowana dzięki inicjatywie "Jarosławskie dla Niepodległej" dofinansowanej ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

etnopolskabanerJubileusz 10-lecia Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

W środę 19 września, godz. 18:00 zapraszamy na film Rok 1863 (wstęp bezpłatny)


jarprze
Już w sprzedaży

Jarosławskie Przemiany to książka o społeczności powiatu jarosławskiego, o jej odrębności i wspólnocie w ramach Rzeczypospolitej. Wpisana w obchody stulecia odzyskania niepodległości "Jarosławskie dla Niepodległej" opowiada o pasjonującej historii tworzenia się w ciągu wieków struktury terytorialno-administracyjnej najpierw wokół prywatnych właścicieli Jarosławia i okolicznych miejscowości, a następnie o powołaniu w XIX wieku, w wyniku procesów emancypacyjnych, samorządowego powiatu jarosławskiego. Opisuje prorozwojowe czynniki i procesy: międzynarodowy jarmark jarosławski, tworzenie się wielkiego garnizonu, a następnie inwestycje w rolnictwo i przemysł. Wiele miejsca zajmuje narracja niepodległościowa i wielki wkład mieszkańców Jarosławskiego we wspieranie powstań narodowych, walki w Legionach Polskich i regularnej armii na frontach I i II wojny światowej. Walorem tej pracy i równoważnym składnikiem treści są starannie dobrane fotografie, od końca XIX wieku aż po współczesność.


szp

Cykl historyczny poświęcony walce o niepodległość
ram2g

W Galicji i II Rzeczypospolitej wojsko kształtowało oblicze Jarosławia. W sposób decydujący wpłynęło na rozwój gospodarczy, urbanistyczny i architektoniczny miasta. Odcisnęło swoje piętno na życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. Garnizon jarosławski, liczący pod koniec XIX wieku około czterech tysięcy żołnierzy należał do największych w Galicji. Święta pułkowe, ćwiczenia, wymarsze i powroty z manewrów, tętniące życiem towarzyskim kasyna garnizonowe tworzyły niezapominaną atmosferę i swoisty koloryt. Główną przestrzenią ceremonialną Jarosławia była ulica Grunwaldzka i Krakowska czyli corso. Trybunę honorową umieszczano zazwyczaj przy kamienicy Pacaków (Grunwaldzka 26), a czasami u wylotu ulicu Ducha św.czytaj poprzednie
ram2d jdn

Internet_Zarzecze_MKiDN


SPOTKANIE z DZIEDZICTWEM KRESÓW

NOC MUZEÓW 2017

web fb
pokaż na mapie
ztb
NOWOŚĆ - ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich


English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Lekcja muzealna w formie prezentacji audiowizualnej.
Tak było... Narracja obejmuje najważniejsze fakty
z historii miasta w XXw., od przynależności do Austro-Węgier
aż po odzyskanie niepodległości i czasy nam współczesne.
Tekst: Zofia Kostka-Bieńkowska
lektor: Paweł Sroka
dźwięk: Wiktor Marut
montaż: Henryk Górecki

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich jest samorządową instytucją kultury powiatu jarosławskiego. Muzeum gromadzi, przechowuje, opracowuje i konserwuje zabytki sztuki i kultury obrazujące historię Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego. Udostępnia i promuje regionalną spuściznę historyczną poprzez wystawy, publikacje, wykłady, konferencje. Współpracuje w tym zakresie z innymi muzeami polskimi i zagranicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i szkołami.


Za swoją działalność muzeum było nagradzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polecane Strony:

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo dwor boratynpa