Od 1 października 2016 roku nastąpi zmiana numeru telefonu do oddziału w Zarzeczu na 793 839 294

Stanisław Papczyński w Jarosławiu
wr wr

9 września 2016 odbył się wernisaż wystawy „Z Bogiem za Ojczyznę i Wolność – O Franciszku II Rakoczym bohaterze Węgier”. Przybyło wielu znakomitych gości wraz z byłym ambasadorem Węgier w Polsce Akosem Engelmayerem i Janosem Tischlerem dyrektorem Instytutu Węgierskiego w Warszawie. Wystawę o księciu Franciszku II Rakoczym i narodowym powstaniu węgierskim przeciwko Habsburgom (1703 – 1711) przygotowało Muzeum Archeologiczne w Warszawie we współpracy z muzeami polskimi, w tym z muzeum w Jarosławiu, pod auspicjami Instytutu Węgierskiego. Powstanie węgierskie wspierali właściciele Jarosławia Mikołaj i Elżbieta z Lubomirskich Sieniawscy. Rakoczy przygotowywał się do powstania w dobrach Sieniawskich w Brzeżanach. Po klęsce niepodległościowego zrywu, przybył w otoczeniu Węgrów do Jarosławia, którego był współwłaścicielem. Rezydował w klasztorze benedyktynek. Rakoczy wyjechał ostatecznie do Francji, a potem do Turcji. Wielu Węgrów pozostało w Jarosławiu. W 1906 roku ich szczątki ekshumowano z krypty kościoła św. Jana (obecna kolegiata) i przewieziono do Koszyc.
English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Lekcja muzealna w formie prezentacji audiowizualnej.
Tak było... Narracja obejmuje najważniejsze fakty
z historii miasta w XXw., od przynależności do Austro-Węgier
aż po odzyskanie niepodległości i czasy nam współczesne.
Tekst: Zofia Kostka-Bieńkowska
lektor: Paweł Sroka
dźwięk: Wiktor Marut
montaż: Henryk Górecki

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich jest samorządową instytucją kultury powiatu jarosławskiego. Muzeum gromadzi, przechowuje, opracowuje i konserwuje zabytki sztuki i kultury obrazujące historię Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego. Udostępnia i promuje regionalną spuściznę historyczną poprzez wystawy, publikacje, wykłady, konferencje. Współpracuje w tym zakresie z innymi muzeami polskimi i zagranicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i szkołami.


Za swoją działalność muzeum było nagradzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polecane Strony:

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem Benedyktyń~ki Instytut Kultury

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo autoklasyk dwor boratynpa