wr wr wr
Muzeum czynne od wtorku do soboty od 8:00 do 16:00 i w niedziele od 10:00 do 18:00

Jubileusz 10-lecia Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

W środę 27 czerwca, godz. 21:00 zapraszamy na film FREDEK USZCZĘŚLIWIA ŚWIAT (wstęp bezpłatny)


jarprze
Już w sprzedaży

Jarosławskie Przemiany to książka o społeczności powiatu jarosławskiego, o jej odrębności i wspólnocie w ramach Rzeczypospolitej. Wpisana w obchody stulecia odzyskania niepodległości "Jarosławskie dla Niepodległej" opowiada o pasjonującej historii tworzenia się w ciągu wieków struktury terytorialno-administracyjnej najpierw wokół prywatnych właścicieli Jarosławia i okolicznych miejscowości, a następnie o powołaniu w XIX wieku, w wyniku procesów emancypacyjnych, samorządowego powiatu jarosławskiego. Opisuje prorozwojowe czynniki i procesy: międzynarodowy jarmark jarosławski, tworzenie się wielkiego garnizonu, a następnie inwestycje w rolnictwo i przemysł. Wiele miejsca zajmuje narracja niepodległościowa i wielki wkład mieszkańców Jarosławskiego we wspieranie powstań narodowych, walki w Legionach Polskich i regularnej armii na frontach I i II wojny światowej. Walorem tej pracy i równoważnym składnikiem treści są starannie dobrane fotografie, od końca XIX wieku aż po współczesność.


szp

Cykl historyczny poświęcony walce o niepodległość
ram2g

Dziś przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W sierpniu 1944 roku również mieszkańcy powiatu jarosławskiego zaakcentowali swój udział w tym zrywie narodowym. Najbardziej znaną osobą związaną z naszym regionem był gen. bryg. Antoni Chruściel ps. „Monter”. Urodził się w Gniewczynie Łańcuckiej, a w 1914 roku ukończył Gimnazjum I w Jarosławiu. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję komendanta Samodzielnego Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. 31. 07. 1944 roku późnym popołudniem, na ul. Filtrowej 68 podpisał rozkaz o godzinie "W".

Szczególna uwaga należy się również kapelanowi powstańców, patronowi naszego miasta, ojcu Michałowi Czartoryskiemu. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył go na Powiślu. Walki w Warszawie uniemożliwiły mu powrót do klasztoru dlatego też zgłosił się do Zgrupowania AK "Konrad" i został kapelanem powstańców. Większość czasu spędzał w szpitalu opiekując się rannymi, niosąc otuchę i posługę duszpasterską. W zorganizowanej przez siebie kaplicy odprawiał msze. W nocy z 5 na 6 września oddziały III Zgrupowania AK "Konrad" wycofały się z Powiśla do Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko ranni żołnierze, kilka osób z personelu medycznego, cywile i o. Michał. Zginęli wszyscy rozstrzelani przez oddziały Brygady SS Dirlewangera. Wywleczone z piwnicy ciała spalono na pobliskiej barykadzie.

Mieszkańcy powiatu jarosławskiego odpowiedzieli także na rozkaz wydany 14 sierpnia 1944 roku przez gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Nakazywał on marsz na pomoc walczącej stolicy. Na terenie powiatu znajdowały się w tym czasie już oddziały sowieckie, postrzegające zgrupowania żołnierzy AK jako wroga politycznego. W związku z tym ujawniające się jednostki AK były rozbijane, oficerów internowano, a opornych czekały aresztowania i wywózka. Taki los spotkał żołnierzy zgrupowania „San”, w którego skład wchodzili również Akowcy z południowej cześć powiatu.

Po upadku Powstania, jarosławianie również nie zapomnieli o bohaterach walczących w stolicy. Pomimo narastających w mieście represji ze strony sowieckiej przygotowano uroczystości żałobne. 12 października 1944 roku, kilka dni po kapitulacji Warszawy, z inicjatywy starosty powiatowego Stanisława Babinetza odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne oraz akademia.czytaj poprzednie
ram2d jdn

Internet_Zarzecze_MKiDN


SPOTKANIE z DZIEDZICTWEM KRESÓW

NOC MUZEÓW 2017

web fb
pokaż na mapie
ztb
NOWOŚĆ - ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich


English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Lekcja muzealna w formie prezentacji audiowizualnej.
Tak było... Narracja obejmuje najważniejsze fakty
z historii miasta w XXw., od przynależności do Austro-Węgier
aż po odzyskanie niepodległości i czasy nam współczesne.
Tekst: Zofia Kostka-Bieńkowska
lektor: Paweł Sroka
dźwięk: Wiktor Marut
montaż: Henryk Górecki

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich jest samorządową instytucją kultury powiatu jarosławskiego. Muzeum gromadzi, przechowuje, opracowuje i konserwuje zabytki sztuki i kultury obrazujące historię Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego. Udostępnia i promuje regionalną spuściznę historyczną poprzez wystawy, publikacje, wykłady, konferencje. Współpracuje w tym zakresie z innymi muzeami polskimi i zagranicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i szkołami.


Za swoją działalność muzeum było nagradzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polecane Strony:

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo dwor boratynpa