Wikliniarstwo artystyczne. 17.02.-15.04.2012r.
Na wystawie zaprezentowano dorobek wikliniarzy z Rudnika Nad Sanem. Pokazano formy użytkowe i prace powstające we współpracy z różnymi artystami.
Wszystkie wyroby i eksponaty pochodziły z Centrum Wikliniarstwa w Rudniku Nad Sanem.

Komisarz wystawy: Henryk Górecki przy współudziale Danuty Baran i Zofii Kostki-Bieńkowskiej.


powrót do strony głównejpa