Walentynki
Już w I połowie XVII w. św. Walenty był czczony w Jarosławiu jako patron chroniący mieszkańców przed morowym powietrzem czyli dżumą. Ta straszna choroba zakaźna dziesiątkowała ówczesne miasta. W 1602 r. na morowe powietrze zmarły w Jarosławiu 424 osoby na około 3000 mieszkańców. W celu zabezpieczenia miasta przed zarazą Anna Ostrogska ufundowała posąg św. Walentego, który stanął na przedmieściu przed bramą krakowską (ob. Plac Mickiewicza) oraz marmurowy ołtarz w jezuickim kościele św. Jana (ob. kolegiata Bożego Ciała). Obydwie te fundacje nie przetrwały do naszych czasów, a dzisiaj św. Walenty patronuje zakochanym.

Zofia Kostka - Bieńkowska

powrót do strony głównej


pa