Usługi komercyjne

Kwerendy archiwalne i biblioteczne.

Odbitki kserograficzne dokumentów i druków archiwalnych.

Usługi fotograficzne:
Fotografowanie, reprodukcje, skanowanie materiałów pozytywowych, negatywów i klisz szklanych.
Retusz.
Zapis na nośniki cyfrowe.

Udostępnianie ekspozycji muzealnych do wykonywania okolicznościowych sesji zdjęciowych.

Konserwacja obrazów.

Szczegółowe cenniki dostępne w muzeum.

powrót do strony głównej


pa