Stanisław Papczyński w Jarosławiu

Obecny święty, twórca rodzimego zakonu marianów, znany teolog, kaznodzieja i spowiednik Jana Sobieskiego oraz nuncjusza papieskiego Antonio Pignatellego (późniejszego papieża Innocentego XII), był uczniem kolegium jezuitów w Jarosławiu.

Jego wizerunek zdobił także sklepienie kościoła śś. Mikołaja i Stanisława u sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Postać ojca Papczyńskiego wypełniała jeden z kasetonów nawy głównej, obok były przedstawienia Matki Bożej i św. Anny, św. Andrzeja Świerada, Wincentego Kadłubka, Andrzeja Boboli, św. Wojciecha. bł. Jozafata Kuncewicza, królowej Jadwigi i niezidentyfikowanej siostry zakonnej. Polichromia pochodziła prawdopodobnie z I poł. XVIII w. Wówczas wielu z późniejszych błogosławionych i świętych nie było jeszcze wyniesionych na ołtarze, ale już szerzył się ich kult. W latach 1922 – 1923 malowidła poddano konserwacji i sfotografowano. Dzisiaj są znane jedynie z fotografii.


ARCHIWUM:

I Komunia Święta - zwyczaje, moda, okres międzywojenny
1 i 3 Maj w Jarosławiu
Kino w Jarosławiu
Imieniny Józefa
Walentynki
Taternictwo i sprawa narodowa
Jarosławianie w K.L. Auschwitz
Karnawał. Jarosław bawi się...
Boże narodzenie.
Św. Mikołaj.
Lokacja Jarosławia na prawie magdeburskim.
Podkarpackie ulubione.
Powstanie listopadowe, 1830-1831
Św. Andrzej Apostoł – andrzejki
Pękły okowy Ojczyzna powstała...
Fotoplastikon Henryka Paźniewskiego - 4 Grudnia 1957
75. Rocznica Paktu Ribbentrop-Mołotow.
70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


powrót do strony głównej


pa