facebook

27 września 2013 r. odbyła się promocja książki prof. Kazimierza Karolczaka
RODZINA DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS w XIX i XX WIEKU


Prowadzący spotkanie - prof. Wacław Wierzbieniec oraz prof. Zdzisław Budzyński, przedstawili autora oraz jego dorobek naukowy. Prof. Kazimierz Karolczak opowiedział o swojej książce, która zawiera przede wszystkim biogramy osób urodzonych, jako Dzieduszyccy w linii starszej. Książka wzbogacona jest licznymi fotografiami min. ze zbiorów Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Licznie przybyli do muzeum goście m.in. prof. Jurij Czarnobaj z Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie (dawnego Muzeum im. Dzieduszyckich) wzięli udział w dyskusji na temat prezentowanej książki. Nie zabrakło także wspomnień o rodzinie Dzieduszyckich. Pan Dariusz Jasiewicz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, przypomniał postać ostatniego ordynata Zarzecza - Włodzimierza Dzieduszyckiego, który był członkiem SMJ.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kasy Muzeum w Jarosławiu - są jeszcze dostępne specjalne egzemplarze z wpisem autora (47 zł.)powrót do strony głównejpa