facebook

Podkarpackie Ulubione.
W konkursie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej to Stare Miasto wraz z kamienicą Orsettich w Jarosławiu, zajęło zaszczytne I miejsce. Dziękujemy pięknie Internautom za głosy na zabytki Jarosławia. Kamienica Orsettich, najpiękniejsza kamienica w Jarosławiu i jedna z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce, zachowała oryginalne fasady z XVII w. nałożone na niezwykle kształtną kubiczną bryłę, sięgającą XVI w. Tworzą one spójną całość charakterystyczną tylko dla Jarosławia. Jan Sas Zubrzycki określił tę fasadę jako nadzwyczaj uderzającą, piękną i fantastyczną. Jest to fasada w stylu późnego renesansu.
Na parterze z rzędem półkolistych arkad podcienia, zrównoważonych na II kondygnacji rytmem prostokątnych okien z trójkątnymi szczytami i ponownie rzędem arkad w partii dachu. Całość wieńczy attyka, w której nader umiejętnie połączono motywy arkadek, pilastrów, ślimacznic i trójkątnych szczytów. Attyka kamienicy Orsettich stanowi znaczne osiągnięcie konstrukcyjne i artystyczne
w Polsce. Jest to obecnie jedyna zachowana attyka na kamienicy mieszczańskiej w Jarosławiu. Oryginalność i bardzo dobry poziom artystyczny fasad kamienicy Orsettich spowodował, że przez czas dłuższy określano ten budynek błędnie "starym zamkiem".
W 1633 r. właścicielka Jarosławia Anna Ostrogska zobowiązała Wilhelma Orsettiego, aby odbudował kamienicę "ku ozdobie" miasta. Jej życzenie zostało spełnione i kamienica do dzisiaj zdobi jarosławski rynek, pozostając obok ratusza, symbolem Jarosławia. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Jarosławia i muzeum w kamienicy Orsettich.


powrót do strony głównej


pa