facebook

Pękły okowy Ojczyzna powstała...
Pękły okowy Ojczyzna powstała informowały jarosławian w listopadzie 1918 roku plakaty Polskiej Organizacji Narodowej.
Pod jej egidą zorganizowano Straż Obywatelską i Gwardię Narodową. 31 października 1918 r. Wydział Ścisły PON, po rozbrojeniu będącego w rozkładzie garnizonu, przejął władzę w mieście. Pułkownik Wiktor Jarosz został wybrany komendantem wojskowym powiatu, a major Aleksander Krajewski komendantem wojskowym Jarosławia. I prawie natychmiast zaczęła się walka o władzę, dyskusje, spory i rozliczenia o zasługi dla odzyskania niepodległości. Szczególnie ostro polemizowali z sobą Związek Strzelecki
i kierownictwo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".
powrót do strony głównej


pa