facebook

Św. Mikołaj

Biskup Myry, patron kupców, marynarzy, panien na wydaniu, dzieci, domów, zwierząt. Żył w IV wieku, odznaczał się wielką dobrocią i troskliwością o ludzi. Od X w. w dniu jego święta obdarowywano dzieci prezentami. Do Polski ten zwyczaj i kult
św. Mikołaja dotarł z Niemiec. W XII-XIV św. Mikołaj był patronem wielu polskich kościołów. Między innymi kościoła parafialnego na wzgórzu św. Mikołaja w Jarosławiu (I miasto), a następnie wraz ze św. Stanisławem biskupem kościoła panien benedyktynek. Z Alzacji pochodzi rozpowszechniony na pocz. XIX w. tzw. orszak św. Mikołaja, złożony z biskupa, anioła
i diabła.


powrót do strony głównej


pa