facebook

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu Oddział Muzeum w Jarosławiu jako przykład dobrych praktyk współpracy na płaszczyźnie muzeum-samorząd terytorialny.


Strona Urzedu Marszałkowskiego - opis całej konferencji, video i zdjęcia
W dniach 30-31 marca w Łańcucie zainicjowano dzialałność Podkarpackiej Konferencji Muzeum i Samorządów Terytorialnych. Posiedzenie Komitetu Sterującego Konferencji połączone było z wizytą w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, gdzie gospodarzami spotkania byli: Jarosław Orłowski, dyrektor Muzeum w Jarosławiu oraz Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie. W spotkaniu uczestniczyli; Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Michał Woźniak dyrektor Muzeum w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Rudolf Borusiewicz dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Waldemar Rataj, pełnomocnik ds. programowych dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Tomasz Wasielewski, sekretarz Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas. Zaproszeni goście, poprzez prezentacje oraz zwiedzanie, mogli poznać historie pałacu Dzieduszyckich. Jednak najważniejszym celem wizyty było sprawdzenie jak w praktyce wygląda współpraca na płaszczyznie muzeum - samorząd terytorialny. Powstanie tej placówki było możliwe dzięki unikalnemu porozumieniu pomiędzy obecnym właścicielem pałacu - gminą Zarzecze, Związkiem Rodowym Dzieduszyckich, Muzeum oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu. Stało się to przykładem dobrych praktyk współpracy pomiędzy tymi instytucjami co wielokrotnie było podkreślane podczas trwającej w Łańcucie konferencji.
Strona NIMOZ - tekst, video i foto z konferencji założycielskiej w Poznaniu


pa