JAROSŁAWSKI GARNIZON
Wystawa prezentowana od 1.09. - 30.11.2015.

W szczytowym okresie załoga wojskowa liczyła 4 tys. żołnierzy: Polaków, Rusinów, Czechów, Węgrów i Austriaków. Wojsko ukształtowało oblicze gospodarcze, społeczne i urbanistyczne Jarosławia. Ożywiło rynek obrotu ziemią, usługi budowlane, spożywcze, odzieżowe i rozrywkowe. Przyśpieszyło budowę i remonty dróg, ulic i placów miejskich, sieci kanalizacyjnej, kamienic, oraz willi i domów na wynajem dla kadry oficerskiej. Pobudziło ogólną koniunkturę gospodarczą i uczyniło z Jarosławia bogate miasto galicyjskie.

W II Rzeczpospolitej koszary zajęło wojsko polskie. Zakwaterowano w nich około 3,5 tys. żołnierzy. Jarosław był siedzibą 24. Dywizji piechoty, wielu pułków i mniejszych jednostek wojskowych. Wojsko zasłużyło się w rozwoju sportu, kultury i ochrony zabytków. Stało się marką i znakiem szczególnym Jarosławia. Specyficzną i niepowtarzalną atmosferę tworzyły święta pułkowe, ćwiczenia, wymarsze i powroty z manewrów, tętniące życiem kulturalnym i towarzyskim kasyna wojskowe. W 1939 r. jarosławskie pułki wyruszyły na wojnę z III Rzeszą.powrót do strony głównej


pa