FOTOPLASTIKON HENRYKA PAŹNIEWSKIEGO - 4 GRUDNIA 1957
Fotoplastikon, jeden z wielu działających w XX wieku, w Jarosławiu, mieścił się w kamienicy Rynek 12 z wejściem od ulicy Wąskiej. W tym czasie dawał nieograniczone możliwości jednoczesnego oglądania przez wiele osób przestrzennych trójwymiarowych obrazów fotograficznych, o różnorodnej tematyce, od rozrywkowej do poważnej. Dwa zdjęcia, odpowiadające obrazowi widzianemu prawym i lewym okiem jednocześnie, wykonywano specjalnym dwuobiektywowym aparatem fotograficznym, a oglądano w fotoplastikonie przez odpowiednie okulary. Fotoplastikon przy ul. Wąskiej prowadził Henryk Paźniewski – emerytowany pracownik PKP, który przechował fragmenty urządzenia i fotografie między innymi z pasyjną procesją w Lourdes. Trafiły one do muzeum dzięki staraniom Piotra Skiby, znawcy i miłośnika historii Jarosławia, współpracującego na co dzień z muzeum.
powrót do strony głównej


pa