facebook


W dniu 14.06.2018 na zaproszenie Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Starosty Jarosławskiego oraz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia mieliśmy przyjemność gościć prof. dr. hab. Sylwestra Czopka – wybitnego archeologa, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, badacza wielu stanowisk archeologicznych na terenie południowo-wschodniej Polski, znawcy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, który przybliżył zebranym gościom przedmiot sensacyjnych badań archeologicznych prowadzonych w Chotyńcu koło Radymna: grodzisko kultury scytyjskiej.

W trakcie spotkania, po raz pierwszy Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum w Jarosławiu zaprezentowali odkopaną na terenie grodziska chotynieckiego, jedyną odkrytą na ziemiach polskich, grecką amforę, datowaną na przełom XVII i XVI w. p. n. e. bądź początek XVI w. p. n. e. Amfora z malowanymi pionowymi i poziomymi pasami oraz wyrytym oznaczeniem – grecką literą delta. Jak wyjaśnił profesor, naczynie to było elementem obcej – greckiej kultury, przejętym prawdopodobnie przez arystokrację scytyjską.

Profesor zaprezentował kolejne etapy prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Gminy Radymno przez archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie badań archeologicznych, prowadzonych w sezonie 2016 / 2017 nad grodziskiem uchodzącym za obiekt średniowieczny, okazało się, że jego przynależność należy przypisywać scytyjskiemu kręgu kulturowemu z wczesnej epoki żelaza.

Profesor Czopek zauważył, iż chotynieckie grodzisko z zachowanym fragmentem ziemnego wału obronnego stanowi najdalej wysuniętą na zachód osadę Scytów i nie różni się niczym od grodzisk znad Dniepru i Dniestru, stąd przypuszcza się, że ten leśno-stepowy lud przybył z terenów Europy Wschodniej. To odkrycie rewolucjonizuje współczesny stan wiedzy historii ziem polskich a jego następstwem powinna być zmiana map osadnictwa historycznego.

Podczas badań, archeolodzy natrafili na przestrzeń o warstwie ziemnej z charakterystyczną spalenizną zwaną zolnikiem, co mogłoby sugerować miejsca o charakterze rytualno-sakralnym.

Kolejny etap prac skutkował odkryciem grocików scytyjskich do strzał, elementów ozdób stroju m. in. szpil brązowych, kości oraz fragmentów ceramiki.

W tym dniu, wykład profesora poprzedziły dwa spotkania poświęcone chotynieckim wykopaliskom, w których uczestniczyła młodzież z 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, poprowadzone przez dr Katarzynę Trybałę-Zawiślak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie !

powrót do strony głównejpa