Jarosławianie w K.L. Auschwitz
Konspiracyjna młodzież jarosławska ze szkoły budowlanej i gimnazjum realnego znalazła się w I transporcie do Auschwitz. W tej grupie byli między innymi Stanisław Ryniak (nr obozowy 31), Edward Ferenc (nr 281), Kazimierz Tokarz (nr 282), Wiesław Kielar (nr 290), Edward Galiński (nr 531) – bohater nieudanej ucieczki z obozu wraz z ukochaną Malą Zimetbaum. W kolejnych transportach do K.L. Auschwitz wywieziono kilkaset osób z Jarosławia i okolic. Niechlubną rolę w inwigilowaniu i prześladowaniu Jarosławian odegrał funkcjonariusz gestapo Franz Schmidt, naturalizowany jarosławianin, absolwent gimnazjum realnego, pracownik fabryki wstążek. W swoich książkach obozowe życie opisali W. Kielar, E. Ferenc, K. Tokarz.

powrót do strony głównej


pa