Św. Andrzej Apostoł – andrzejki
Był rybakiem, bratem Szymona-Piotra, uczniem Jana Chrzciciela i Chrystusa. Głosił ewangelię w Scytii i Epirze. Według tradycji słowiańskiej odbył podróż misyjną do Nowogrodu Wielkiego przez Korsuń i Kijów. Uważany za założyciela kościołów wschodnich. Imię bardzo popularne wśród narodów słowiańskich. Około 70 r. poniósł w Patras (Grecja) śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X (tzw. krzyż św. Andrzeja). W Polsce wigilia św. Andrzeja jest porą wróżenia. A w Jarosławiu na św. Andrzeja rozpoczynał się od 1508 r. jeden z jarmarków.

powrót do strony głównej


pa