75. ROCZNICA PAKTU RIBBENTROP-MOŁOTOW.
17 września 1939 roku, zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona zajęła prawostronną część powiatu jarosławskiego. Granica niemiecko-sowiecka przebiegała wzdłuż Sanu. Ze strefy przygranicznej, w pasie 800 m., wysiedlono miejscową ludność do Bukowiny i Besarabii. W czerwcu 1940 roku Rosjanie rozpoczęli budowę potężnych fortyfikacji wzdłuż Sanu, tak zwanej linii Mołotowa.powrót do strony głównej


pa