promkskarwyd

Jarosławskie Drogi do Niepodległej. Praca zbiorowa
Wydawca: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,
Jarosław, 2018
do pobrania
ISBN 978–83–914879–4–5

promkskarwyd

Strażnik Kultury. Franciszek Hubacz. Praca zbiorowa
Wydawca: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,
Jarosław, 2018
do pobrania
ISBN 978-83-952768-0-4

promkskarwyd

Jarosławskie Przemiany. Praca zbiorowa
Wydawca: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Jarosław, 2018
cena: 55,00 PLN.
ISBN 978-83-914879-3-8

promkskarwyd

Generał brygady Wacław Scaewola-Wieczorkiewicz 1860-1969.
Krótka biografia wojskowa.
Jerzy Majka
Wydanie I, Rzeszów, 2018, Wydawnictwo Libra
cena: 40,00 PLN.
ISBN 978-83-951216-1-6

promkskarwyd

Jarosław. Tu warto być
Informator.
Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, 2018
cena: 5,00 PLN.

promkskarwyd

ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Jarosław, cena 7,00 PLN.

poczpanstwa

Gazeta wystawowa,
POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO,
ROCZNICA CHRZTU 966 - 2016
oo. DOMINIKANIE w JAROSŁAWIU
Jarosław, 2016 cena 5 PLN.

promkskarwyd

90 LAT MUZEUM JAROSŁAWIU,
Tekst: Krystyna Kieferling, Zofia Kostka - Bieńkowska.
Fotografie Henryk Górecki
Wydawca:
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Jarosław, 2015 cena 20,00 PLN.
ISBN 978-83-914879-1-4

promkskarwyd

Płyta DVD FILM
MUZEUM w JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH
z okazji 90 LAT MUZEUM,
Jarosław, 2015 cena 15,00 PLN.

gwk

Gazeta wystawowa, SAN AD JAROSŁAW, Jarosław, 2015 cena 5 PLN.

promkskarwyd

Krystyna Kieferling. WIEŃCE POGRZEBOWE
Z KRYPTY CZARTORYSKICH W SIENIAWIE,
Katalog
Fotografie, projekt okładki i katalogu Henryk Górecki.
Wydawca: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Jarosław, 2014 Price: 15,00 PLN.
ISBN 978-83-914879-07

gwk

Gazeta wystawowa, PRZY KRASZEWSKIEGO, Jarosław, 2012 Price: 5 PLN.

me

Polska 2012 Cudne miejsca w Europie,
wydanie I, Bydgoszcz 2012 Price: 50 PLN.

sad2

Szlak Architektury Drewnianej Podkarpackie,
wydanie I, Rzeszów 2012 Price:35 PLN.

Dyariusz, albo opisanie ośmiodniowego Aktu Koronacyi,
Cudowney Statuy... Maryi...w Polu Jarosławskim,
a Kościele Societatis Jesu
, Roku 1755 ... Odprawionego,
reprint, Jarosław - Kraków 2005 Price: 5 PLN.

Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 roku, opr. J. Kus,
Jarosław 1995 Price: 2 PLN.

Zeszyty muzealne I, Jarosław 1996 Price: 10 PLN.

Zeszyty muzealne II, Jarosław 1998 Price: 15 PLN.

A. Łuka, 80 Lat Muzeum w Jarosławiu, Jarosław 2005 Price: 7 PLN.

Jan Paweł II, Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski,
Rzym 1996 Price: 3 PLN.

 

Catalogues

Ave Maryja. Exhibition catalogue,
Jarosław 2005 Price: 5 PLN.

B. Biedrońska-Słota, Szaty liturgiczne z klasztoru z klasztoru oo. Dominikanów w Jarosławiu.
Exhibition catalogue , Jarosław 2000 Price: 5 PLN.

 

Brochures

Folder informacyjny o muzeum.Język polski, price: 2,5 PLN.

Information folder about the museum. Czech, free of expense

 

Mapy

Powiat jarosławski. Okolice Jarosławia Price: 5 PLN.

 

Also for purchase:
Souvenirs: Painted glass ornament.
Postcards.home


pa