Information available in Polish

BRAK AKTUALNYCH PRZETARGÓW

ARCHIWUM

2013 r. Działania naprawcze konstrukcji fundamentów XVI wiecznego budynku Muzeum w Jarosławiu.


2011 r. Wykonanie prac badawczych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zabezpieczenia zagrożonej konstrukcji budowlano – architektonicznej zabytkowej kamienicy mieszczańskiej z przełomu XVI i XVII wieku, siedziby Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
home


pa