facebook

wr wr wr
Muzeum czynne od wtorku do soboty od 8:00 do 16:00 i w niedziele od 10:00 do 18:00

Jubileusz 10-lecia Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu


W środę 27 czerwca, godz. 21:00 zapraszamy na film FREDEK USZCZĘŚLIWIA ŚWIAT (wstęp bezpłatny)jarprze
Już w sprzedaży

Jarosławskie Przemiany to książka o społeczności powiatu jarosławskiego, o jej odrębności i wspólnocie w ramach Rzeczypospolitej. Wpisana w obchody stulecia odzyskania niepodległości "Jarosławskie dla Niepodległej" opowiada o pasjonującej historii tworzenia się w ciągu wieków struktury terytorialno-administracyjnej najpierw wokół prywatnych właścicieli Jarosławia i okolicznych miejscowości, a następnie o powołaniu w XIX wieku, w wyniku procesów emancypacyjnych, samorządowego powiatu jarosławskiego. Opisuje prorozwojowe czynniki i procesy: międzynarodowy jarmark jarosławski, tworzenie się wielkiego garnizonu, a następnie inwestycje w rolnictwo i przemysł. Wiele miejsca zajmuje narracja niepodległościowa i wielki wkład mieszkańców Jarosławskiego we wspieranie powstań narodowych, walki w Legionach Polskich i regularnej armii na frontach I i II wojny światowej. Walorem tej pracy i równoważnym składnikiem treści są starannie dobrane fotografie, od końca XIX wieku aż po współczesność.szp

Cykl historyczny poświęcony walce o niepodległość
ram2g

Dziś przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W sierpniu 1944 roku również mieszkańcy powiatu jarosławskiego zaakcentowali swój udział w tym zrywie narodowym. Najbardziej znaną osobą związaną z naszym regionem był gen. bryg. Antoni Chruściel ps. „Monter”. Urodził się w Gniewczynie Łańcuckiej, a w 1914 roku ukończył Gimnazjum I w Jarosławiu. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję komendanta Samodzielnego Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. 31. 07. 1944 roku późnym popołudniem, na ul. Filtrowej 68 podpisał rozkaz o godzinie "W".

Szczególna uwaga należy się również kapelanowi powstańców, patronowi naszego miasta, ojcu Michałowi Czartoryskiemu. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył go na Powiślu. Walki w Warszawie uniemożliwiły mu powrót do klasztoru dlatego też zgłosił się do Zgrupowania AK "Konrad" i został kapelanem powstańców. Większość czasu spędzał w szpitalu opiekując się rannymi, niosąc otuchę i posługę duszpasterską. W zorganizowanej przez siebie kaplicy odprawiał msze. W nocy z 5 na 6 września oddziały III Zgrupowania AK "Konrad" wycofały się z Powiśla do Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko ranni żołnierze, kilka osób z personelu medycznego, cywile i o. Michał. Zginęli wszyscy rozstrzelani przez oddziały Brygady SS Dirlewangera. Wywleczone z piwnicy ciała spalono na pobliskiej barykadzie.

Mieszkańcy powiatu jarosławskiego odpowiedzieli także na rozkaz wydany 14 sierpnia 1944 roku przez gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Nakazywał on marsz na pomoc walczącej stolicy. Na terenie powiatu znajdowały się w tym czasie już oddziały sowieckie, postrzegające zgrupowania żołnierzy AK jako wroga politycznego. W związku z tym ujawniające się jednostki AK były rozbijane, oficerów internowano, a opornych czekały aresztowania i wywózka. Taki los spotkał żołnierzy zgrupowania „San”, w którego skład wchodzili również Akowcy z południowej cześć powiatu.

Po upadku Powstania, jarosławianie również nie zapomnieli o bohaterach walczących w stolicy. Pomimo narastających w mieście represji ze strony sowieckiej przygotowano uroczystości żałobne. 12 października 1944 roku, kilka dni po kapitulacji Warszawy, z inicjatywy starosty powiatowego Stanisława Babinetza odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne oraz akademia.czytaj poprzednie
ram2d
jdn

Internet_Zarzecze_MKiDN


SPOTKANIE z DZIEDZICTWEM KRESÓW

NOC MUZEÓW 2017
web fb
pokaż na mapie
ztb
NOWOŚĆ - ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Museum classes
That's how it was . . . A brief history of the 20th-century Jarosław and the Museum (an audiovisual presentation). This class covers the most important facts from the 20th-century history of the town, starting from Austro-Hungarian rule, through Independence, to the present day.
Written by Zofia Kostka-Bieńkowska
Read by Paweł Sroka
Sound by Wiktor Marut
Edited by Henryk Górecki

The Orsetti House Museum is a municipal, cultural institution of the Jarosław District. The Museum gathers, stores, catalogues, and conserves works of art and culture that illustrate the history of Jarosław and the Jarosław District. The Museum promotes the history and heritage of the region through exhibitions, publications, lectures, and conferences. It cooperates with other Polish and foreign museums, scientific research institutions, associations, and schools.


The Orsetti House Museum has been awarded for its work by the Ministry of Culture and National Heritage
Recommended links

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo dwor boratynpa