facebook

wr wr wr


szp

Cykl historyczny poświęcony walce o niepodległość
ram2g

Postanowienia pokoju brzeskiego najostrzej oprotestował Polski Korpus Posiłkowy dowodzony przez płk. Józefa Hallera. Stacjonujące w okolicy Czerniowiec oddziały składały się głównie z żołnierzy dawnej II Brygady Legionów Polskich, w której bili się jarosławianie. W nocy z 15 na 16 lutego 1918 r. około 1600 żołnierzy przedarło się przez front austriacko – rosyjski pod Rarańczą i połączyło się z II Korpusem Polskim, formułowanym na Ukrainie. Austriacy zatrzymali artylerię i tabory. 11 maja 1918 r. pod Kaniowem Niemcy rozbili te oddziały. Haller, wtedy już generał, uniknął niewoli i z częścią żołnierzy przez Moskwę i Murmańsk przedostał się do Francji. Tam objął dowództwo tworzącej się Armii Polskiej zwanej też Błękitną (od koloru mundurów), z którą w kwietniu 1919 r. powrócił do Polski. W okresie międzywojennym tradycje legionowe w Garnizonie Jarosław reprezentował III pułk Piechoty Legionów Polskich opromieniony m.in. walkami w Karpatach. Na pamiątkę tych zmagań w 1929 r., w 15 rocznicę utworzenia pułku, w koszarach przy ul. Krakowskiej (dzisiaj osiedle Pułaskiego) stanął drewniany krzyż karpacki wzorowany na oryginalnym z przełęczy Pantyrskiej.

czytaj poprzednie
ram2d


Wernisaż wystawy IKONY ZE ZBIORÓW MUZEUM W JAROSŁAWIU
wystawa czynna do 28 lutego 2018


Prezentowane na wystawie ikony można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią dzieła powstałe na terenie Polski południowo – wschodniej. Pierwotnie znajdowały się one w cerkwiach w Jarosławiu, Pełkiniach, Tuczempach, Dusowcach, Radymnie, Leżachowie, Kniaziach i Teniatyskach, jednak cerkwie te - w większości - nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Cały eksponowany zespół powstał w okresie od XVII do pocz. XX w. Do najstarszych należą ikony przedstawiającego św. Onufrego (XVII w.) i Trójcę Św. starotestamentową (XVII w.). Pierwsza pochodzi z cerkwi w Radymnie p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a druga z cerkwi w Leżachowie p.w. św. Nykyty. Warto zwrócić uwagę na XVIII - wieczną ikonę przedstawiającą Chrystusa Pantokratora (Pana Wszechświata), która znajdowała się zapewne w ikonostasie cerkwi p.w. Podniesienia Krzyża Świętego w Jarosławiu na Garbarzach. Do rzadkich związanych z cerkwiami eksponatów należy Boży Grób. Ten, eksponowany na wystawie, pochodzi z 1717 roku i był ufundowany do cerkwi w Tuczempach p.w. Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Do drugiej grupy należą ikony powstałe na terenie dawnej Rosji głównie w XIX w., choć jest też kilka z XVIII w. Należą do nich ikony ze scenami z życia Marii i Jezusa. Ikony tej drugiej grupy zarówno pod względem stylistycznym jak i ikonograficznych różnią się nieco od tych powstałych w warsztatach Polski południowo – wschodniej. Do Muzeum zostały przekazane przez Urząd Celny w Przemyślu I Urząd Skarbowy w Jarosławiu.


ZAPRASZAMY DO ZWIEDZNIA WYSTAWY
SPOTKANIE z DZIEDZICTWEM KRESÓW

NOC MUZEÓW 2017
web fb
pokaż na mapie
ztb
NOWOŚĆ - ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Museum classes
That's how it was . . . A brief history of the 20th-century Jarosław and the Museum (an audiovisual presentation). This class covers the most important facts from the 20th-century history of the town, starting from Austro-Hungarian rule, through Independence, to the present day.
Written by Zofia Kostka-Bieńkowska
Read by Paweł Sroka
Sound by Wiktor Marut
Edited by Henryk Górecki

The Orsetti House Museum is a municipal, cultural institution of the Jarosław District. The Museum gathers, stores, catalogues, and conserves works of art and culture that illustrate the history of Jarosław and the Jarosław District. The Museum promotes the history and heritage of the region through exhibitions, publications, lectures, and conferences. It cooperates with other Polish and foreign museums, scientific research institutions, associations, and schools.


The Orsetti House Museum has been awarded for its work by the Ministry of Culture and National Heritage
Recommended links

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo dwor boratynpa