facebook

wr wr wr zbnd

Internet_Zarzecze_MKiDN_1.jpg


20 grudnia w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu - Oddziale Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbyła się konferencja prasowa dotycząca konserwacji mebli z pocz. XIX w. z pałacu zarzeckiego. Wydarzenie zorganizowano w związku z zakończeniem prac konserwatorskich. Konferencję otworzył pan Piotr Prymon; w dalszej kolejności głos zabrali Łukasz Zagrobelny, Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Krystyna Kieferling, starszy kustosz oraz pan Filip Sołtys – wykonawca, którzy przedstawili założenia projektu, etapy przeprowadzonych działań oraz zaprezentowali efekty prac konserwatorskich. Głównym celem projektu było zachowanie zabytkowej struktury kompletu mebli oraz oraz przywrócenie mu pierwotnych walorów estetycznych. Konserwacji poddano dwie kanapy, trzy fotele oraz stół stanowiące wyposażenie sali rotundowej oraz salonu "słonecznikowego" I piętra pałacu. Prace konserwatorskie dotyczyły zarówno konstrukcji drewnianej mebli, elementów złoconych, jak i tapicerki. Projekt pt. „Konserwacja kompletu mebli z Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.W dniu 09.11. br. w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbył się wernisaż wystawy pt. "Jarosławskie dla Niepodległej" organizowanej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawę otworzył Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, którzy powitał przybyłych gości oraz podziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania ekspozycji.

W dalszej kolejności głos zabrał Starosta Jarosławski, który zaakcentował wagę pamięci o historii polskiej państwowości, w tym walk o niepodległość oraz pani Zofia Kostka-Bieńkowska, kurator wystawy, która opowiedziała o projekcie "Jarosławskie dla Niepodległej" i nowootworzonej ekspozycji.

W Wielkiej Izbie odbył się wykład pt. "Ojcowie niepodległości" ks. prof. Józefa Mareckiego

         


Wystawa realizowana dzięki inicjatywie "Jarosławskie dla Niepodległej" dofinansowanej ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

etnopolskabaner

Jubileusz 10-lecia Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

W środę 19 września, godz. 18:00 zapraszamy na film Rok 1863 (wstęp bezpłatny))jarprze
Już w sprzedaży

Jarosławskie Przemiany to książka o społeczności powiatu jarosławskiego, o jej odrębności i wspólnocie w ramach Rzeczypospolitej. Wpisana w obchody stulecia odzyskania niepodległości "Jarosławskie dla Niepodległej" opowiada o pasjonującej historii tworzenia się w ciągu wieków struktury terytorialno-administracyjnej najpierw wokół prywatnych właścicieli Jarosławia i okolicznych miejscowości, a następnie o powołaniu w XIX wieku, w wyniku procesów emancypacyjnych, samorządowego powiatu jarosławskiego. Opisuje prorozwojowe czynniki i procesy: międzynarodowy jarmark jarosławski, tworzenie się wielkiego garnizonu, a następnie inwestycje w rolnictwo i przemysł. Wiele miejsca zajmuje narracja niepodległościowa i wielki wkład mieszkańców Jarosławskiego we wspieranie powstań narodowych, walki w Legionach Polskich i regularnej armii na frontach I i II wojny światowej. Walorem tej pracy i równoważnym składnikiem treści są starannie dobrane fotografie, od końca XIX wieku aż po współczesność.

Informacja_internet.jpg

szp

Cykl historyczny poświęcony walce o niepodległość
ram2g

W Galicji i II Rzeczypospolitej wojsko kształtowało oblicze Jarosławia. W sposób decydujący wpłynęło na rozwój gospodarczy, urbanistyczny i architektoniczny miasta. Odcisnęło swoje piętno na życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. Garnizon jarosławski, liczący pod koniec XIX wieku około czterech tysięcy żołnierzy należał do największych w Galicji. Święta pułkowe, ćwiczenia, wymarsze i powroty z manewrów, tętniące życiem towarzyskim kasyna garnizonowe tworzyły niezapominaną atmosferę i swoisty koloryt. Główną przestrzenią ceremonialną Jarosławia była ulica Grunwaldzka i Krakowska czyli corso. Trybunę honorową umieszczano zazwyczaj przy kamienicy Pacaków (Grunwaldzka 26), a czasami u wylotu ulicy Ducha św.czytaj poprzednie
ram2d
jdn

Internet_Zarzecze_MKiDN


SPOTKANIE z DZIEDZICTWEM KRESÓW

NOC MUZEÓW 2017
web fb
pokaż na mapie
ztb
NOWOŚĆ - ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Museum classes
That's how it was . . . A brief history of the 20th-century Jarosław and the Museum (an audiovisual presentation). This class covers the most important facts from the 20th-century history of the town, starting from Austro-Hungarian rule, through Independence, to the present day.
Written by Zofia Kostka-Bieńkowska
Read by Paweł Sroka
Sound by Wiktor Marut
Edited by Henryk Górecki

The Orsetti House Museum is a municipal, cultural institution of the Jarosław District. The Museum gathers, stores, catalogues, and conserves works of art and culture that illustrate the history of Jarosław and the Jarosław District. The Museum promotes the history and heritage of the region through exhibitions, publications, lectures, and conferences. It cooperates with other Polish and foreign museums, scientific research institutions, associations, and schools.


The Orsetti House Museum has been awarded for its work by the Ministry of Culture and National Heritage
Recommended links

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo dwor boratynpa