facebook

Historia poczty w Jarosławiu

Obecna siedziba poczty została zbudowana w latach 1909 – 1910 przez Salomeę z Figlów i Jędrzeja Majewskich, według projektu architekta z Przemyśla – Stanisława Majerskiego. W 1944 r. spalona przez Niemców, latami odbudowywana, bez rekonstrukcji fasad. Oddana do użytku 24.11.1951 r.

         




home


pa